[INFOGRAPHICS] การกลั่นแกล้งในโรงเรียนจากมุมมองของ PISA

บทความนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง หรือที่ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า การบูลลี่ (bullying) ในประเด็นสถานการณ์และปัญหาของการกลั่นแกล้งในโรงเรียน ลักษณะของนักเรียนที่ถูกกลั่นแกล้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียน

[INFOGRAPHICS] PISA 2021 กับการประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์

ทุกคนรู้หรือไม่!! การประเมิน PISA 2021 ที่กำลังจะมาถึงนี้ เน้นการประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) เป็นหลักเช่นเดียวกับ PISA 2003 และ PISA 2012 ว่าแต่.. ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ในความหมายของ PISA เป็นอย่างไร แล้วเราจะสามารถพัฒนาทักษะนี้ได้หรือไม่

[INFOGRAPHICS] ความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักเรียนวัย 15 ปี

การที่เราสามารถเลือกประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับตนเองย่อมส่งผลต่อความสุขและโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศด้วย

[INFOGRAPHICS] โรงเรียนและนักเรียนมีความพร้อมเพียงใดกับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์: ข้อค้นพบจาก PISA

Facebook: IPST Thailand ได้จัดทำ Infographics ของบทความ Focus ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 51 (มีนาคม 2563) “โรงเรียนและนักเรียนมีความพร้อมเพียงใดกับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์: ข้อค้นพบจาก PISA”

[INFOGRAPHICS] นักเรียนที่ด้อยเปรียบกับผลการประเมินที่เหนือความคาดหมาย

Facebook: IPST Thailand ได้จัดทำ Infographics ของบทความ Focus ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 50 (กุมภาพันธ์ 2563) “นักเรียนที่ด้อยเปรียบกับผลการประเมินที่เหนือความคาดหมาย”

[INFOGRAPHICS] ข้อค้นพบจาก PISA 2018 เกี่ยวกับกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

Facebook: IPST Thailand ได้จัดทำ Infographics ของบทความ Focus ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 49 (มกราคม 2563) “ข้อค้นพบจาก PISA 2018 เกี่ยวกับกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)”

[INFOGRAPHICS] ผลประเมิน PISA 2018 รู้แล้วทำอะไรได้บ้าง

นอกจากการทำแบบทดสอบแล้ว โปรแกรม PISA ยังเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนร่วมด้วย . สำหรับ PISA 2018 ที่ผ่านมา การพิจารณาผลการประเมินร่วมกับข้อมูลในส่วนอื่น ๆ ทำให้เราได้รู้ว่า ประเทศไทยน่าจะทำอะไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง ตามไปดูกันเลย

[INFOGRAPHICS] การประเมินด้านการอ่านของ PISA 2018 เป็นอย่างไร

รู้ผล PISA 2018 กันแล้ว หลายคนอาจสงสัยว่า ข้อสอบ PISA มันยากขนาดไหนกันเชียว โดยเฉพาะการอ่าน ทำไมคะแนนน้อยกว่าวิชาอื่น มาทำความรู้จักกับข้อสอบ PISA กัน แล้วคุณจะรู้ว่า ถ้าเราตั้งใจ มีสมาธิในการทำข้อสอบ และมีความพยายามที่จะลงมือทำแล้ว ข้อสอบ PISA ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเด็กไทย

[INFOGRAPHICS] ระบบการศึกษาที่ดีเป็นอย่างไร

เกาหลีใต้และฟินแลนด์มีระบบการศึกษาที่ต่างกันสุดขั้ว แต่ทั้งสองประเทศมี “ครูชั้นเยี่ยม” ที่รู้ภารกิจและหน้าที่ของครูเป็นอย่างดี และอาชีพครูเป็นอาชีพมีเกียรติที่ใคร ๆ ก็อยากเป็น ลองดูจุดเด่นด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศ แล้วช่วยกันคิดซิว่า มีวิธีการใดบ้างที่ประเทศไทยนำมาปรับใช้ได้

[INFOGRAPHICS] เมื่อการอ่านกลับมาเป็นการประเมินหลักใน PISA 2018

การรู้เรื่องการอ่าน หรือ Reading Literacy ไม่ใช่เพียงแค่การอ่านออก เขียนได้เท่านั้น แต่ต้อง เข้าใจเนื้อเรื่อง อินไปกับเรื่องที่อ่าน นำเนื้อหาที่อ่านเข้าใจได้ไปใช้ ประเมินเรื่องที่อ่านได้ และคิดเห็นอย่างไรต้องสะท้อนความคิดออกมาได้ด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พัฒนาความรู้และศักยภาพตนเอง และมีส่วนร่วมในสังคม


1 2