สถิติการให้บริการ

สถิติรายเดือนการให้บริการเว็บไซต์ PISA Thailand

Visits: If a visitor comes to your website for the first time or if they visit a page more than 30 minutes after their last page view, this will be recorded as a new visit.
Pageviews: The number of times this page was visited.
Downloads: The number of times this link was clicked.
(ref. https://glossary.matomo.org/)

DateVisitsPageviewsDownloads
2024-063668681071834
2024-053380175155788
2024-041642337292600
2024-031608234184470
2024-021242325419499
2024-011463632504658
2023-122600786933456
2023-111270429468362
2023-10808017849211
2023-0983661656969
2023-08122612336699
2023-071020919225106
2023-0661441265978
2023-0581311589887
2023-043960841395
2023-03609911793123
2023-02640911696114
2023-01695313987104
2022-12100592267665
2022-111502239046100
2022-10977820073101
2022-091414728265134
2022-082097048981138
2022-071627541428156
2022-061374034292109
2022-05873319097130
2022-0466291442960
2022-03111392325176
2022-0293031793450
2022-0198112014841
2021-1296862092758
2021-1199932007260
2021-10111742725878
2021-091732640122101
2021-081651638974123
2021-07137273219692
2021-06117832418687
2021-051088021566152
2021-0488661805054
2021-03159114273225

ดาวน์โหลด (CSV, 32KB)

ที่มาของข้อมูล: ระบบเก็บสถิติ Matomo.org
ผู้ประมวลผลข้อมูล: ศูนย์ดำเนินงาน PISA แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


* ดู สถิติการดาวน์โหลด