ติดต่อเรา

PISA THAILAND

ศูนย์ดำเนินงาน PISA แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 0 2392 4021 (ต่อ 2303)

อีเมล pisa@ipst.ac.th
เว็บไซต์ https://pisathailand.ipst.ac.th