[INFOGRAPHICS] การศึกษาเวียดนาม เซี่ยงไฮ้ มีอะไรที่ไทยไม่มี

Facebook: IPST Thailand ได้จัดทำ Infographics ของบทความ Focus ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 43 (กรกฎาคม 2562) “สร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ความท้าทายที่ต้องดำเนินการ


การศึกษาเวียดนาม เซี่ยงไฮ้ มีอะไรที่ไทยไม่มี?

คะแนน PISA บอกถึงคุณภาพของระบบการศึกษา ในการเตรียมเยาวชนให้มีความสามารถพร้อมในการดำรงชีวิตในอนาคต โดยประเมินทุก 3 ปี กับนักเรียนอายุ 15 ปี

ผลคะแนน PISA 2015 ชี้ชัดว่าเวียดนามและเซี่ยงไฮ้ (ในที่นี้ ขอเรียกรวมๆ สี่มณฑลจีนว่า เซี่ยงไฮ้) ต้องมีอะไรดีแน่ ๆ ที่ทำให้คะแนน PISA 2015 สูงเป็นอันดับต้น ๆ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม OECD ในขณะที่ประเทศไทยไม่อยู่ในกลุ่มคะแนนสูง แถมยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

รู้ความลับของเขาแล้ว ประเทศไทยจะนำความลับของเขามาปรับใช้ได้บ้างหรือไม่ หรือต้องทำอย่างไร ประเทศไทยจึงจะยกระดับการศึกษาของประเทศได้บ้าง


ติดตามก่อนใคร กด Like กด Share และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทาง https://www.facebook.com/ipst.thai/posts/2441173532585687