[INFOGRAPHICS] การศึกษาเวียดนาม เซี่ยงไฮ้ มีอะไรที่ไทยไม่มี

ผลคะแนน PISA 2015 ชี้ชัดว่าเวียดนามและเซี่ยงไฮ้ (ในที่นี้ ขอเรียกรวมๆ สี่มณฑลจีนว่า เซี่ยงไฮ้) ต้องมีอะไรดีแน่ ๆ ที่ทำให้คะแนน PISA 2015 สูงเป็นอันดับต้น ๆ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม OECD ในขณะที่ประเทศไทยไม่อยู่ในกลุ่มคะแนนสูง แถมยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

สร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ความท้าทายที่ต้องดำเนินการ

ระบบการศึกษาที่ประสบความสำเร็จอาจไม่ใช่ระบบการศึกษาของประเทศที่มีรายได้สูงเท่านั้น แต่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือรายได้ต่ำก็สามารถมีระบบการศึกษาที่ประสบความสำเร็จได้หากมีพลังของความตั้งใจจริง มีระดับนโยบายที่มีเป้าหมายชัดเจนไม่เปลี่ยนทิศทางตามความพอใจ มีกองทัพครูที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ ข้อสำคัญที่สุด คือ การทุ่มเทการสอนในห้องเรียนของครู