การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 2015

ชื่อเรื่อง

การประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 2015

ชื่อผู้แต่ง

สุชาดา ปัทมวิภาต

เผยแพร่ที่

นิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 188 พฤษภาคม-มิถุนายน 2557,หน้า 35-39


แม้ว่าในการประเมินรอบต่อไปของ PISA 2015 ที่จะมีขึ้น ในปี พ.ศ. 2558 จะไม่ได้เน้นการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เป็นวิชาหลักของการประเมิน แต่ด้วยรูปแบบการสอบที่เปลี่ยนไปของ PISA 2015 ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการทำแบบทดสอบ (Computer based) นั้น ข้อสอบด้านนี้ก็มีจุดน่าสนใจอยู่หลายประเด็นจึงอยากชวนท่านผู้อ่านมาดูกันว่าแบบทดสอบคณิตศาสตร์ของ PISA 2015 จะเป็นรูปแบบใด


 ดาวน์โหลด (PDF, 2MB, แก้ไขบทความ 24 ก.พ. 2558)