ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2022 เรื่อง พื้นที่ป่า

ในข้อสอบชุดนี้ นักเรียนจะได้ใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่อไปนี้ ป่าเป็นระบบนิเวศที่สามารถพบต้นไม้ พืช และสัตว์หลากหลายชนิดปริมาณของพื้นที่ป่าในประเทศหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2022 เรื่อง วงล้อหมุน

ห้องเรียนของปิติกำลังทำการทดลองโดยใช้วงล้อหมุนสองตัว ดังแสดงข้างล่างวงล้อหมุน A แบ่งเป็นสองส่วนที่เท่ากัน ส่วนหนึ่งเป็นสีฟ้าและอีกส่วนหนึ่งเป็นสีแดง วงล้อหมุน B แบ่งเป็นสี่ส่วนที่เท่ากัน สองส่วนเป็นสีฟ้าและอีกสองส่วนเป็นสีแดงนักเรียนในห้องได้รับคำแนะนำต่อไปนี้: หากลูกศรหยุดที่เส้นแบ่งระหว่างสองส่วนจะไม่นับการหมุนครั้งนั้น และนักเรียนต้องหมุนลูกศรใหม่อีกครั้ง

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2022 เรื่อง คะแนน

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพาดหัวข้อข่าวเกี่ยวกับทีมบาสเก็ตบอลของเซดแลนด์ ดังนี้ ทีมบาสเก็ตบอลได้แชมป์
การแข่งขัน! ชนะทุกเกมในฤดูกาลนี้ ได้ค่าเฉลี่ยของแต้มต่างของการชนะอยู่ที่ 19 คะแนน ในฤดูกาลนี้

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2022 เรื่อง แบบรูปของรูปสามเหลี่ยม

อดิเรกวาดแบบรูปของรูปสามเหลี่ยมสีแดงและสีฟ้า ดังนี้ โดยสี่แถวแรกของแบบรูปแสดงดังข้างล่าง จากเรื่อง “แบบรูปของรูปสามเหลี่ยม” ทางด้านขวา ให้คลิกหนึ่งตัวเลือกเพื่อตอบคำถาม

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2022 เรื่อง ระบบสุริยะ

จากเรื่อง “ระบบสุริยะ” ทางด้านขวา ให้ใช้การลากและวางเพื่อตอบคำถามแบบจำลองต่อไปนี้แสดงระยะทางเฉลี่ยระหว่างดาวเคราะห์สามดวง (ดาวเคราะห์และแบบจำลองไม่ได้เขียนตามมาตราส่วน)

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2022 เรื่อง รถขนย้าย

ครอบครัวของมะลิกำลังจะย้ายบ้าน พวกเขาตัดสินใจจะเช่ารถขนย้ายซึ่งมีสองขนาดให้เลือก ขนาดของห้องเก็บของภายในรถแสดงดังตารางข้างล่าง ทุกด้านของผนังและพื้นของห้องเก็บของภายในรถเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2022 เรื่อง ยอดขายดีวีดี

จำนวนยอดขายดีวีดีทั้งหมดในแต่ละปีของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 2008 ถึงปี 2014 แสดงในกราฟข้างล่าง ค่าของแกนนอนแทนจำนวนปีถัดจากปี 2008 การวางเคอร์เซอร์บนจุดในกราฟเป็นการดูคู่อันดับของจุดนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ที่จุด (0, 252.9) หมายถึงในปี 2008 มียอดขายดีวีดี 252.9 ล้านแผ่น ที่จุด (1, 234.6) หมายถึง ในปี 2009 มียอดขายดีวีดี 234.6 ล้านแผ่น เป็นต้น

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2022 เรื่อง การซื้อรถยนต์

ทิชากำลังวางแผนที่จะซื้อรถยนต์คันใหม่ ทิชาต้องการทราบว่าในการซื้อรถยนต์หนึ่งคันและการใช้งานในปีแรกมีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด ทิชาพบโปรแกรมประมาณค่าใช้จ่ายทางออนไลน์และได้ประมาณการค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้

1 2 3