ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2022 เรื่อง แบบรูปของรูปสามเหลี่ยม

https://pisa2022-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&unit=MAT/MA150-TriangularPattern&lang=tha-THA


ดาวน์โหลด (PDF, 664KB)