ผลการประเมินด้านความคิดสร้างสรรค์ของ PISA 2022

ผลการประเมินด้านความคิดสร้างสรรค์ PISA 2022 สะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนไทยยังต้องได้รับการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เนื่องจากในปัจจุบันนักเรียนต้องสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์และปรับตัวเข้าให้เข้ากับแนวคิดและการทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ต้องมีการพึ่งพานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้มากขึ้น

ตัวอย่างข้อสอบความคิดสร้างสรรค์ PISA 2022 เรื่อง โปสเตอร์งานเทศกาลวิทยาศาสตร์

โรงเรียนของนักเรียนกำลังจะจัดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ โดยในงานนี้จะมีผู้มาร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของพวกเขา ซึ่งในปีนี้หัวข้อหลักของงานเทศกาลวิทยาศาสตร์คือ “ชีวิตในห้วงอวกาศ” โดยในสองหรือสามคำถามถัดไป ต้องการให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและปรับปรุงโปสเตอร์
เพื่อดึงดูดให้ผู้คนสนใจเข้าร่วมงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้

ตัวอย่างข้อสอบความคิดสร้างสรรค์ PISA 2022 เรื่อง การ์ตูนอวกาศ

การ์ตูนเรื่องสั้น คือการ์ตูนที่นำภาพมาจัดเรียงเป็นช่องตามลำดับแล้วมีคำบรรยายประกอบหรือมีการเล่าเรื่องราวที่สนุกสนาน ซึ่งมักจะพบได้ตาม
หน้าหนังสือพิมพ์หรือหนังสือการ์ตูน โดยในสองหรือสามคำถามถัดไป ผู้จัดทำหนังสือการ์ตูนต้องการให้นักเรียนช่วยคิดคำบรรยายภาพและชื่อเรื่องที่
สร้างสรรค์สำหรับการ์ตูนเรื่องสั้นนี้

ตัวอย่างข้อสอบความคิดสร้างสรรค์ PISA 2022 เรื่อง ชื่อภาพ

เพื่อนคนหนึ่งของนักเรียนกำลังจะส่งภาพเข้าประกวด ภาพที่เข้าร่วมการประกวดทุกภาพจำเป็นต้องมีชื่อภาพ โดยในสองหรือสามคำถามถัดไป
ต้องการให้นักเรียนช่วยตั้งชื่อให้กับภาพเพื่อให้เพื่อนของนักเรียนมีโอกาสชนะการประกวดนี้มากที่สุด

ตัวอย่างข้อสอบความคิดสร้างสรรค์ PISA 2022 เรื่อง 2983

จงเขียนแนวคิดของเรื่องที่แปลกใหม่ให้กับหนังสือที่มีหน้าปกทางด้านขวา โดยแนวคิดของเรื่องที่แปลกใหม่หมายถึงแนวคิดของเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่น่าจะคิดถึง นักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนเนื้อเรื่อง
ทั้งหมด แต่อธิบายเพียงว่าหนังสือเล่มนี้ควรจะเกี่ยวกับอะไร

ตัวอย่างข้อสอบความคิดสร้างสรรค์ PISA 2022 เรื่อง อนุรักษ์ผึ้ง

ผึ้งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มแหล่งอาหารซึ่งช่วยค้ำจุนระบบนิเวศต่างๆ และผู้คนทั่วโลก ชมรม “อนุรักษ์ผึ้ง” ในโรงเรียนของนักเรียนจึงกำลังหาวิธีที่จะเพิ่มความตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของผึ้งต่อระบบนิเวศ โดยในสองหรือสามคำถามถัดไป ต้องการให้นักเรียนแบ่งปันแนวคิดที่สร้างสรรค์ของนักเรียนเพื่อช่วยชมรม “อนุรักษ์ผึ้ง” ในโรงเรียนของนักเรียน

ตัวอย่างข้อสอบความคิดสร้างสรรค์ PISA 2022 เรื่อง การเข้าถึงห้องสมุด

คณะกรรมการชุมชนแห่งหนึ่งกำลังหาแนวคิดที่จะทำให้ผู้ใช้วีลแชร์สามารถเข้าถึงห้องสมุดเซดแลนด์ได้มากขึ้น โดยในสองหรือสามคำถามถัดไป ต้องการให้นักเรียน
แบ่งปันแนวคิดของนักเรียนในการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อให้ผู้ใช้วีลแชร์สามารถเข้าถึงได้

ตัวอย่างข้อสอบความคิดสร้างสรรค์ PISA 2022 เรื่อง เรื่องราวของหุ่นยนต์

ในสองหรือสามคำถามถัดไป ต้องการให้นักเรียนหาแนวคิดสำหรับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับมนุษย์คนหนึ่งที่มีปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์อัจฉริยะตัวหนึ่ง

ตัวอย่างข้อสอบความคิดสร้างสรรค์ PISA 2022 เรื่อง การใช้รถร่วมกัน

เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้รถร่วมกัน (เดินทางไปด้วยกันด้วยรถ
คันเดียวกัน) และยังเป็นการช่วยลดมลภาวะทางอากาศและจำนวนรถบนท้องถนน ในบางประเทศจึงมีการให้ส่วนลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษกับผู้ที่ใช้รถร่วมกัน จงคิดวิธีที่แปลกใหม่
เพื่อส่งเสริมการใช้รถร่วมกันให้ขยายออกไปสู่วงกว้างและปรับปรุง
ให้ดีขึ้นต่อไป

ตัวอย่างข้อสอบความคิดสร้างสรรค์ PISA 2022 เรื่อง อนุรักษ์แม่น้ำ

มีปัญหาเกิดขึ้นกับกบที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำในท้องถิ่นแห่งหนึ่ง โดยในสองหรือสามคำถามถัดไป ต้องการให้นักเรียนแบ่งปันแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหานี้

1 2 3