ตัวอย่างข้อสอบความคิดสร้างสรรค์ PISA 2022 เรื่อง โปสเตอร์งานเทศกาลวิทยาศาสตร์

https://pisa2022-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=CRT&unit=T200-Sciencefairposter&lang=tha-THA


ดาวน์โหลดเกณฑ์การตรวจคำตอบ (PDF, 1.3MB)