แผ่นพับการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

สสวท. ได้จัดทำและเผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ PISA เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)

เผยแพร่ออนไลน์  24 ก.พ. 2558 


 ดาวน์โหลด (PDF, 970KB)