แผ่นพับการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

สสวท. ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ PISA พื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)

เผยแพร่ออนไลน์  24 ก.พ. 2558  สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

 PISA_Brochure3_CPS.pdf