แผ่นพับการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

สสวท. ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ PISA พื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) เผยแพร่ออนไลน์ 24 ก.พ. 2558

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ PISA

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ PISA เพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการเข้าร่วมโครงการ PISA 2015 ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ PISA

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ PISA เพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการเข้าร่วมโครงการ PISA 2015 ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558