ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ PISA 2015 เรื่อง การวิ่งในวันที่อากาศร้อน

http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S623-RunningInHotWeather&lang=tha-THA


ดาวน์โหลด (PDF, 889KB)