ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ PISA 2015 เรื่อง สะเก็ดดาว และหลุมอุกกาบาต

http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S641-MeteoroidsAndCraters&lang=tha-THA


ดาวน์โหลด (PDF, 602KB)