วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

https://www.youtube.com/watch?v=XUu0v8KhwhU

วีดีทัศน์แนะนำเว็บไซต์และเสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ซึ่ง สสวท. จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจได้ทดล­องทำข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่ได้ผ่านทางเว็บไซต์

ทดสอบระบบได้ที่ http://pisaitems.ipst.ac.th