การประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA 2015

ชื่อเรื่อง

การประเมินการรู้เรื่องการอ่านของ PISA 2015

ชื่อผู้แต่ง

พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ

เผยแพร่ที่

นิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 189 กรกฎาคม-สิงหาคม 2557,หน้า 44-48


“การรู้เรื่องการอ่าน” (Reading Literacy) เป็นหนึ่งในสามด้านของการประเมินในโครงการ PISA ซึ่งมีความหมายมากกว่าเพียงการ ประเมินการ “อ่านออก” และ “เขียนได้” เท่านั้น ใน PISA 2015 จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการสอบเป็นให้นักเรียนทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based) และจะจัดการประเมินในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558


 ดาวน์โหลด (PDF, 2MB)