เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง PISA 2015 Main Study

ผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง PISA 2015 Main Study ระหว่างวันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ฯ ได้ตามลิงค์


ดาวน์โหลด Test_Administration_15MS.zip (ZIP, 4MB)