นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้มีขึ้นเพื่อการชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ https://pisathailand.ipst.ac.th แห่งนี้

เราเป็นใคร (Who we are)

(เรา) PISA THAILAND เป็นศูนย์แห่งชาติ (National Center) จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม โดยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของศูนย์แห่งชาติ

เว็บไซต์ PISA THAILAND ที่สามารถเข้าถึงได้ทาง https://pisathailand.ipst.ac.th เป็นเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ PISA เนื้อหาเว็บไซต์หากไม่ได้ระบุด้วยเงื่อนไขอื่น ๆ จะเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (ในเนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการอาจพบลิงค์ไปสู่เว็บไซต์ภายนอก มีภาพประกอบ และ/หรือวิดีโอฝังตัว ที่อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น)

เรามีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของ(ท่าน) ผู้ใช้บริการเว็บไซต์แห่งนี้ เราจึงได้จัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามประกาศเรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สสวท. พ.ศ. 2565 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะเลขานุการของศูนย์แห่งชาติและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ PISA THAILAND แห่งนี้

การเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (What personal data we collect and why we collect it)

เพื่อให้บริการข้อมูล ตอบคำถาม หรือรับข้อเสนอแนะ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์แห่งนี้ เราจึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ส่งข้อเสนอแนะหรือคำถามมาตามช่องทางการ ติดต่อเรา (Contact us) บนเว็บไซต์ PISA THAILAND เราจะเก็บข้อมูล ชื่อ (Name) อีเมล (Email) ที่อยู่ (Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone number) ตามที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ไว้เพื่อเป็นช่องทางติดต่อกลับ
 • ในขณะที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์เพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดข้อมูล เราจะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Usage data) ผ่านทางโปรแกรมเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลที่เราเก็บและนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ ได้แก่ วันเวลาและระยะเวลาที่เยี่ยมชม (Date-time and Duration) หมายเลขไอพี (anonymized IP address) ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser type) ชนิดของอุปกรณ์ (Device type) ขนาดของหน้าจออุปกรณ์ (Screen resolution) ชนิดของระบบปฏิบัติการ (Operating system) ภาษาที่ใช้งาน (Language) เขตหรือประเทศที่อยู่ (Geolocation) เว็บไซต์ที่นำผู้ใช้บริการเข้าถึงเนื้อหา (Referring website addresses)
 • คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ระบบเว็บไซต์ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ เราใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการและการรวบรวมสถิติการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการสามารถลบคุกกี้นี้ออกจากเว็บเบราว์เซอร์ได้ตลอดเวลา และสามารถตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์เพื่อจำกัดการรับหรือไม่รับคุกกี้นี้ได้

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล (How we protect your data)

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้งาน ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ เป็นไปตามประกาศเรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สสวท. พ.ศ. 2565

การเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น (Who we share your data with)

การเชื่อมโยงหรือส่งต่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ PISA THAILAND เป็นไปตามประกาศเรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สสวท. พ.ศ. 2565

การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล (What rights you have over your data)

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ส่งคำร้องขอตามช่องทางการติดต่อเรา เพื่อลบหรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูล ชื่อ อีเมล ที่อยู่ หรือที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่ได้ระบุให้เราติดต่อกลับเพื่อส่งข้อมูล

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์จำกัด หรือระงับระบบติดตาม (Tracking scripts) และคุกกี้ ที่เราใช้จัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ โดยการตั้งค่าหรือติดตั้งส่วนเสริมของเว็บเบราว์เซอร์ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้สิทธิการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลเป็นไปตามประกาศเรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สสวท. พ.ศ. 2565

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Notification of changes)

เราอาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและหลักเกณฑ์ตามประกาศเรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สสวท. พ.ศ. 2565 ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลการ เราจะแจ้งให้ล่วงหน้าก่อน 30 วัน ไปยังเจ้าของข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อทราบและเพื่อขอความยินยอม ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การติดต่อกับเว็บไซต์ (Contact Us)

PISA THAILAND
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 0 2392 4021 (ต่อ 2303)
อีเมล pisa@ipst.ac.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า