(8 มีนาคม 2558) วีดิโอแนะนำและเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA 

วิดีโอแนะนำระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
ซึ่ง สสวท. จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจได้ทดล­องทำข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่ได้ผ่านทางเว็บไซต์ 

ทดสอบระบบได้ที่ http://pisaitems.ipst.ac.th