1. ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA คณิตศาสตร์

  (DOWNLOAD)

 

 

2. ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

  (DOWNLOAD)
3. ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012

    (DOWNLOAD)

 

 

 


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2014 เวลา 01:35 น.)