1. ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA คณิตศาสตร์

  (DOWNLOAD)

 

 

2. ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  (DOWNLOAD)

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2012 เวลา 09:12 น.)